ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРАНСКОНТИНЕНТ"

Код за ЄДРПОУ: 24247573
Телефон: 0569-550887
e-mail: marine@dnepro.net; info@transcontinent.pat.ua
Юридична адреса: 51925, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, пл. Гагаріна, буд.5
 
Дата розміщення: 10.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРАНСКОНТИНЕНТ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) ААВ №006137
3. Дата проведення державної реєстрації 11.07.1996
4. Територія (область)* Дніпропетровська область
5. Статутний капітал (грн) 61100
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 6
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

52.29 - ІНША ДОПОМІЖНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ТРАНСПОРТУ

д/н - д/н

д/н - д/н

10. Органи управління підприємства

Форму про органи управління підприємства не заповнюють емітенти-акціонерні товариства

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Дніпропетровська філія Публічне акціонерне товариство "Перший Український Міжнародний Банк"
2) МФО банку 334851
3) Поточний рахунок 26005962504268
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Дніпропетровська філія Публічне акціонерне товариство "Перший Український Міжнародний Банк"
5) МФО банку 334851
6) Поточний рахунок 26009962504509