ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРАНСКОНТИНЕНТ"

Код за ЄДРПОУ: 24247573
Телефон: 0569-550887
e-mail: marine@dnepro.net; info@transcontinent.pat.ua
Юридична адреса: 51925, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, пл. Гагаріна, буд.5
 
Дата розміщення: 10.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
04.11.2010169/04/1/10Дніпропетровське територіальне управління ДКЦПФРUA4000099832Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні10061161100100
Згідно діючого законодавства випуск акцій переведено у бездокументарну форму (дематеріалізовано), рахунки власникам акцій відкрито у зберігача-26.01.2011р. Акції розподілено серед власників повністю. Протягом звітного року емісії не реєструвалися, викуп акцій не проводився, фактів лістингу/делістингу не було,торгівля на внутрішніх та зовнішніх ринках не відбувалася.