ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРАНСКОНТИНЕНТ"

Код за ЄДРПОУ: 24247573
Телефон: 0569-550887
e-mail: marine@dnepro.net; info@transcontinent.pat.ua
Юридична адреса: 51925, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, пл. Гагаріна, буд.5
 

Річний звіт за 2012 рік

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРАНСКОНТИНЕНТ"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) ПРАТ "ТРАНСКОНТИНЕНТ"
3.1.3. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс 51925
3.1.5. Область, район Дніпропетровська область, д/н
3.1.6. Населений пункт м.Днiпродзержинськ
3.1.7. Вулиця, будинок пл.Гагарiна, буд.5

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва ААВ №006137
3.2.2. Дата державної реєстрації 11.07.1996
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комiтет Днiпродзержинської мiської ради Днiпропетровської областi
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 61100
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 61100

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Днiпропетровська фiлiя ПАТ "Перший Український Мiжнародний Банк"
3.3.2. МФО банку 334851
3.3.3. Поточний рахунок 26005962504268
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Днiпропетровська фiлiя ПАТ "Перший Український Мiжнародний Банк"
3.3.5. МФО банку 334851
3.3.6. Поточний рахунок 26009962504509

3.4. Основні види діяльності

Код за КВЕД Найменування
52.29 IНША ДОПОМIЖНА ДIЯЛЬНIСТЬ У СФЕРI ТРАНСПОРТУ 
33.12 РЕМОНТ I ТЕХНIЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ МАШИН I УСТАТКОВАННЯ ПРОМИСЛОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 
46.90 НЕСПЕЦIАЛIЗОВАНА ОПТОВА ТОРГIВЛЯ 

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Посередницька дiяльнiсть митного брокераАВ 59457123.12.2011Державна митна служба України01.09.2014р.
Опис:
д/н

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Найменування об’єднання Місцезнаходження об’єднання
д/нд/н
д/н

3.7. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1 2 3 4
д/нд/нд/нд/н

3.8. Інформація про органи управління емітента