ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРАНСКОНТИНЕНТ"

Код за ЄДРПОУ: 24247573
Телефон: 0569-550887
e-mail: marine@dnepro.net; info@transcontinent.pat.ua
Юридична адреса: 51925, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, пл. Гагаріна, буд.5
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про посадових осіб

Володіння акціями | Стаж роботи та освіта


Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Ревiзор Багно Олександр Миколайович АЕ № 540117, виданий Днiпровським РВ Днiпродзержинського МУ УМВС Укра∙ни Днiпропетровсько∙ обл. 27.02.1997 26.01.2011 47 7.69230769231 % 47 0 0 0
Директор Гречановський Олександр Миколайович АН № 565650, виданий Днiпровським РВ Днiпродзержинського МУ УМВС Укра∙ни Днiпропетровсько∙ обл. 14.02.2007 26.01.2011 470 76.92307692308 % 470 0 0 0
Усього   517 84.61538461538 % 517 0 0 0
Опис