ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРАНСКОНТИНЕНТ"

Код за ЄДРПОУ: 24247573
Телефон: 0569-550887
e-mail: marine@dnepro.net; info@transcontinent.pat.ua
Юридична адреса: 51925, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, пл. Гагаріна, буд.5
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про засновників

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Юридичнi особи не ї засновникамиIучасниками емiтента    , , ,   0.000000000000%
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Багно Олександ Миколайович АЕ  540117, виданий Днiпровським РВ Днiпродзержинського МУ УМВС Укра∙ни Днiпропетровсько∙ обл. 27.02.1997 7.692300000000 %
Усього 7.692300000000 %
Гречановський Вiталiй Миколайович АЕ  543304, виданий Днiпровським РВ Днiпродзержинського МУ УМВС укра∙ни Днiпропетровсько∙ обл. 16.05.1997 7.692300000000 %
Усього 7.692300000000 %
Гречановський Олександр Миколайович АН  565650, виданий Днiпровським Рв Днiпродзержинського МУ УМВС Укра∙ни Днiпропетровсько∙ обл. 14.02.2007 76.923100000000 %
Усього 76.923100000000 %
Семенов Вiталiй Володимирович   , виданий 7.692300000000 %
Усього 7.692300000000 %