ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРАНСКОНТИНЕНТ"

Код за ЄДРПОУ: 24247573
Телефон: 0569-550887
e-mail: marine@dnepro.net; info@transcontinent.pat.ua
Юридична адреса: 51925, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, пл. Гагаріна, буд.5
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про органи управління емітента.

Інформація про органи управління емітента, їх склад, компетенція, функції тощо.
  Управлiння товариством здiйснюють: - вищий орган товариства - загальнi збори акцiонерiв товариства; - Виконавчий орган-Директор та Ревiзор вiдповiдно до Статуту. Повноваження, компетенцiя, кiлькiсний стклад та термiн дi∙ регламентуїться додатково до Статуту вiдповiдними внутрiшнiми положеннями:Положення про загальнi збори акцiонерiв Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства, Положення про Ревiзора Товариства.