ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРАНСКОНТИНЕНТ"

Код за ЄДРПОУ: 24247573
Телефон: 0569-550887
e-mail: marine@dnepro.net; info@transcontinent.pat.ua
Юридична адреса: 51925, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, пл. Гагаріна, буд.5
 

Річний звіт за 2011 рік

Звіт про фінансові результати МАЛОГО

СтаттяКод рядкаЗа звітний період За попередній період
1234
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 7366.4007403.000
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 1163.4001230.900
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 030 6203.0006172.100
Інші операційні доходи 040 3.9000.000
Інші доходи 050 0.0000.000
Разом чисті доходи (030+040+050) 070 6206.9006172.100
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 5707.7005710.900
Інші операційні витрати 090 468.100452.400
у тому числі 091 0.0000.000
092 0.0000.000
Інші витрати 100 0.0000.000
Разом витрати (080+090+100) 120 6175.8006163.300
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) 130 31.1000.000
Податок на прибуток 140 52.70031.800
Чистий прибуток (збиток) 150 -21.600-23.000
Забезпечення матеріального заохочення 160 0.0000.000
Примітки: