ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРАНСКОНТИНЕНТ"

Код за ЄДРПОУ: 24247573
Телефон: 0569-550887
e-mail: marine@dnepro.net; info@transcontinent.pat.ua
Юридична адреса: 51925, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, пл. Гагаріна, буд.5
 
Дата розміщення: 17.12.2014

Особлива інформація на 12.12.2014

ВІДОМОСТІ

про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

N з/п

Дата зміни

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером

Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення - "фізична особа"

Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

7

112.12.201415.12.2014фізична особад/н76.92100
Зміст інформації:
Дата зміни 12.12.2014 р. Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером 15.12.2014 р. Частка в статутному капіталі акціонера "Фізична особа" змінилася з 76.920% до 100.000%. Розмір пакета акцій акціонера до зміни 470 шт. Розмір пакета акцій акціонера після змін 611 шт.