ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРАНСКОНТИНЕНТ"

Код за ЄДРПОУ: 24247573
Телефон: 0569-550887
e-mail: marine@dnepro.net; info@transcontinent.pat.ua
Юридична адреса: 51925, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, пл. Гагаріна, буд.5
 
Дата розміщення: 09.08.2017

Особлива інформація на 08.08.2017

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

08.08.2017ЗвільненоДиректорГречановський Олександр Миколайовичд/н, д/н, д/н100
Зміст інформації:
Директор Гречановський Олександр Миколайович (не дала згоди на розкриття паспортних даних) звiльнено 08.08.2017 р.(дата вчинення дiї 08.08.2017) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 100.00000% на суму 61100.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, з 12.05.2011р. Рiшення прийнято наказ №17/06 вiд 08.08.2017р. Призначено (обрано) на посаду виконучого обов'язки директора замiсть звiльненої особи Гречановську Наталiю Олександрiвну до чергових зборiв акцiонерiв.
08.08.2017ПризначеноВ.о.директораГречановська Наталiя Олександрiвнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
В.о.директора Гнечановська Наталiя Олександрiвна (не дала згоди на розкриття паспортних даних) призначено 08.08.2017 р.(дата вчинення дiї 08.08.2017) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу до чергових зборiв акцiонерiв, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: з 2013 року маркетолог ПП "Поцiлуйко М.М.". Рiшення прийнято наказ №17/06 вiд 08.08.2017р.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.